info@techacademy.vn
(+84)973 947 403

Techacademy Software - Software Outsourcing Service Provider in Vietnam

Language:

Japanese Communicator

January 14, 2015, 1:20 pm | minhcanh99@gmail.com

Dịch tài liệu chuyên ngành IT( Nhật Việt, Việt Nhật)Truyền tải được đúng và đầy đủ yêu cầu của KH cho các kỹ sư lập trình và ngược lại. Viết thư, chat, họp trực tiếp với KH Nhật để báo cáo, liên lạc hoặc bàn bạc các vấn đề công việc.

View more

PHP/iPhone/Android Technical Leader

January 13, 2015, 11:56 am | minhcanh99@gmail.com

Mô tả công việc Nghiên cứu và định hướng công nghệ cho bộ phận mình đảm nhiệm. Đảm nhiệm kế hoạch đào tạo để nâng cao chuyên môn cho các thành viên trong bộ phận. Hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật cho các đội dự án. Review Code, Design System.

View more

Android Developers

January 10, 2015, 11:52 am | minhcanh99@gmail.com

Mô tả công việc Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành Android. Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Yêu cầu chung Junior developer- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, HTML, CSS, Javascript

View more

iOS Developers

December 29, 2014, 2:12 pm | minhcanh99@gmail.com

Mô tả công việc Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền hệ điều hành iOS và MacOS. Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Yêu cầu chung Junior developer- Thành thạo ngôn ngữ lập trình Objective C, C/C++.

View more

PHP Developers

December 29, 2014, 2:12 pm | minhcanh99@gmail.com

Mô tả công việc Tham gia phát triển các dự án website, mobile web cho các khách hàng nước ngoài trên ngôn ngữ PHP. Làm việc, phối hợp công việc theo nhóm dưới sự phân công công việc của quản lý dự án. Yêu cầu chung Junior developer- Tốt nghiệp Đại học.

View more

Contact

Mr. Cảnh (+84) 973 947 403
Mr. Sơn (+84) 1656 227 488